Ξένες Γλώσσες
 • Αγγλική Γλώσσα   ( 11 Άρθρα )
  F.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)
  C.A.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)
  C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)
  E.C.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)
  A.L.C.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Michigan
  E.C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)
  IELTS
  T.O.E.F.L.
  T.O.E.I.C.
  G.M.A.T.

  G.R.E.

   

   

  Κι όταν λέμε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, το εννοούμε! Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι αριθμοί:

  έχουμε 98% επιτυχία σε ΟΛΑ τα πτυχία!

   

 • Μαθήματα Αγγλικών   ( 2 Άρθρα )
 • Πτυχία Αγγλικών   ( 5 Άρθρα )